Privatlivspolitik

Læs venligst først vores vilkår for beskyttelse af personlige oplysninger nedenfor. Når du bruger vores websted, og når du kontakter os, accepterer du vores vilkår for beskyttelse af personlige oplysninger. De foreliggende vilkår for beskyttelse af personlige oplysninger er en oversættelse af den originale tyske version. I tilfælde af tvister gælder kun den tyske version.

Dette websted drives af BEE Medic GmbH. Vi glæder os over din interesse og dit besøg! Beskyttelse af personlige data har altid været meget vigtig for os. I det følgende forklarer vi derfor, hvilke oplysninger vi indsamler under dit besøg på vores hjemmeside. Desuden får du at vide, hvilke data vi indsamler til hvilket formål og på hvilket grundlag, når du kontakter os, og hvilke rettigheder du kan udøve i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. Da vores internettilbud og de anvendte teknologier kan udvikle sig yderligere, anbefaler vi, at du fra tid til anden læser databeskyttelseserklæringen igen.

Sidst opdateret: januar 2022

 

a. Ansvarlige kontorer / databeskyttelsesansvarlig

b. Retsgrundlag for vores databehandling

I Brug af oplysninger ved henvendelse til BEE Medic GmbH

 • Brug af oplysninger: ved skriftlig henvendelse til os pr. post, e-mail eller fax
 • Brug af oplysninger: ved brug af kontakt- og registreringsformularer på vores websteder
 • Anvendelse af oplysninger: Anvendelse af oplysninger: Kunde- og kontraktoplysninger
 • Bemærkninger om opbevaringsperioder
 • Bemærkning om tilbagekaldelse

II Indsamling af personlige oplysninger ved brug af vores websteder

 • Indsamling af personlige data til rent informativ brug af vores websteder
 • Sessionscookies og permanente cookies
 • Videokonferencer, onlinemøder, webinarer og skærmdeling
 • Nyhedsbrev og elektronisk kommunikation
 • Kommerciel kommunikation via e-mail, post, fax eller telefon
 • Plugins og indlejrede funktioner samt indhold
 • Onlinemarketing
 • Tilstedeværelse i sociale netværk (sociale medier)

III Behandling af ordreoplysninger og henvisninger til eksterne links
Kontrakthaver

 • Kontrakt
 • Somatic Vision
 • EEG Info Inc.
 • Links til eksterne websteder

IV Your rights

 • Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed
 

a. Ansvarlige kontorer / databeskyttelsesansvarlig

Den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger er:

BEE Medic GmbH
Max-Porzig-Str. 1
78224 Singen
Tyskland
Telefon: +49 7731 96969-0
e-mail: office@beemedic.de

Hvis du har specifikke spørgsmål vedrørende beskyttelsen af dine data og ønsker yderligere oplysninger om behandlingen af personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på 

BEE Medic GmbH
Databeskyttelsesansvarlig
Max-Porzig-Str. 1
78224 Singen
Tyskland
e-mail: datenschutz@beemedic.de

 

b. Retsgrundlaget for vores databehandling:

Retsgrundlaget for vores databehandling er afledt af bestemmelsen i art. 6 GDPR, hvor databehandlingen hovedsageligt er

 • på grundlag af et samtykke, art. 6, stk. 1 sætning 1 lit. a GDPR
 • om opfyldelsen af kontrakten, artikel 6, stk. 1, første punktum, litra b), i GDPR
 • for at opfylde retlige forpligtelser, art. 6(1)(c). GDPR
 • eller for at varetage legitime interesser, art. 6, stk. 1 lit. f. GDPR

finder sted.

 

I Brug af oplysninger ved henvendelse til BEE Medic GmbH

Brug af oplysninger: ved skriftlig henvendelse til os pr. post, e-mail eller fax

Hvis du kontakter BEE Medic GmbH skriftligt pr. post, e-mail eller fax, vil de oplysninger, du oplyser (f.eks. efternavn, fornavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer) samt oplysningerne i meddelelsen og eventuelt andre personoplysninger, som du har oplyst, blive brugt til at kontakte dig og behandle din anmodning. Hvis du kontakter os pr. telefon, indsamles der som regel ingen personoplysninger, medmindre det er nødvendigt for at behandle din anmodning (tilbagekaldelse, skriftlig kommunikation eller lignende). Behandlingen af data på de her nævnte måder sker frivilligt på grundlag af dit samtykke i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 sætning 1 lit. a GDPR.

Brug af oplysninger: ved brug af kontakt- og registreringsformularer på vores websted

Hvis du bruger en kontakt- eller registreringsformular på et af vores websteder, er følgende personlige oplysninger, der er markeret med et "X", obligatoriske oplysninger i forbindelse med den første kontakt. De oplysninger, der er markeret med "-", vil ikke blive anmodet om:

Oplysningerne fra de respektive formularer vil blive brugt til at behandle din anmodning, og dine kontaktoplysninger vil blive gemt af os i tilfælde af opfølgende spørgsmål. De data, som du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller det formål, som dataene blev gemt til, ikke længere er aktuelt. Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsfrister - forbliver upåvirket af dette. Hvis vi i forbindelse med supportforespørgsler ikke kan løse dit spørgsmål via e-mail, tilbyder vi dig telefonisk support og, hvis du ønsker det, online-support via fjernstyring. Dette kan kræve yderligere personoplysninger, f.eks. en kontakt til videokonferencer og brug af fjernvedligeholdelsesprogrammer fra tredjeparter. Disse er nøje udvalgt af os, og der er indgået kontrakter om behandling af ordredata med dem. I alle tilfælde behandles dataene med dit samtykke på grundlag af art. 6 stk. 1 S. 1 lit. a GDPR og anvendes udelukkende til opfyldelse af opgaven.

Anvendelse af oplysninger: Kunde- og kontraktoplysninger

Inden for rammerne af:

 • ordrer eller reservationer
 • levering af varer
 • levering af tjenesteydelser
 • Behandling af betalinger
 • levering af tjenesteydelser
 • og behandling af supportanmodninger

Vi indsamler, behandler, gemmer og bruger også kun personoplysninger, i det omfang de er nødvendige for at etablere, indholdsudformning eller ændring af retsforholdet (inventaroplysninger). Inden for rammerne heraf kan det være nødvendigt for os at videregive personoplysninger til tredjeparter, f.eks. til det kreditinstitut, der har fået til opgave at håndtere betalinger. Også her behandles data på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. b GDPR, på grundlag af samtykke og med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. En yderligere videregivelse af dataene finder ikke sted eller kun sted, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelsen. 

Bemærkninger om opbevaringsperioder

Vi opbevarer dine data i overensstemmelse med de lovbestemte opbevaringsperioder, så længe det er nødvendigt for at nå de ovennævnte formål og for forretningsforbindelsen. Herefter slettes dine data inden for de lovbestemte frister.

Bemærkning om tilbagekaldelse

Du kan i princippet til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til brugen af ovennævnte oplysninger. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om dette og om dine såkaldte rettigheder som registreret i afsnit IV.

Kommercielle og erhvervsmæssige tjenesteydelser

Vi behandler data om vores kontrakt- og forretningspartnere, f.eks. kunder og interesserede parter (samlet benævnt "kontraktpartnere") inden for rammerne af kontraktmæssige og tilsvarende juridiske forhold samt relaterede foranstaltninger og i forbindelse med kommunikation med kontraktpartnere (eller før kontraktforholdet), f.eks. for at besvare forespørgsler.

Vi behandler disse oplysninger for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser, for at beskytte vores rettigheder og for at udføre de administrative opgaver i forbindelse med disse oplysninger samt for at sikre virksomhedens organisation. Vi videregiver kun aftalepartnernes data til tredjeparter inden for rammerne af gældende lovgivning, i det omfang det er nødvendigt til ovennævnte formål eller til opfyldelse af juridiske forpligtelser eller sker med de registreredes samtykke (f.eks. i forbindelse med involverede telekommunikations-, transport- og andre hjælpetjenester samt underleverandører, banker, skatte- og juridiske rådgivere, betalingstjenesteudbydere eller skattemyndigheder). Kontraktpartnerne vil blive informeret om yderligere former for behandling, f.eks. til markedsføringsformål, inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring.

Vi informerer de kontraherende parter om, hvilke data der er nødvendige til ovennævnte formål før eller i forbindelse med dataindsamlingen, f.eks. i onlineformularer, ved hjælp af særlige markeringer (f.eks. farver) eller symboler (f.eks. stjerner eller lignende) eller personligt.

Vi sletter dataene efter udløbet af den juridiske garanti og tilsvarende forpligtelser, dvs. grundlæggende efter 4 år, medmindre dataene er gemt på en kundekonto, f.eks. så længe de skal opbevares af juridiske årsager til arkivering (f.eks. til skattemæssige formål normalt 10 år). Vi sletter data, der er blevet videregivet til os i forbindelse med en ordre af aftalepartneren i overensstemmelse med kravene i ordren, i princippet efter ordreafslutningen.

I det omfang vi bruger tredjepartsleverandører eller platforme til at levere vores tjenester, gælder vilkårene og betingelserne og databeskyttelsesmeddelelserne fra de respektive tredjepartsleverandører eller platforme i forholdet mellem brugerne og leverandørerne.

 

Butik og e-handel: Vi behandler vores kunders data for at gøre det muligt for dem at vælge, købe eller bestille de valgte produkter, varer og relaterede tjenester samt betaling og levering eller udførelse heraf. Hvis det er nødvendigt for udførelsen af en ordre, bruger vi tjenesteudbydere, især post-, speditions- og fragtfirmaer, til at udføre leveringen eller udførelsen til vores kunder. Vi benytter os af banker og udbydere af betalingstjenester til at behandle betalingstransaktioner. De nødvendige oplysninger er markeret som sådan inden for rammerne af bestillingsprocessen eller en tilsvarende erhvervelse og omfatter de oplysninger, der er nødvendige for levering eller levering og fakturering, samt kontaktoplysninger for at kunne afholde en eventuel høring.

• Behandlede datatyper: Inventardata (f.eks. navne, adresser), betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), kontraktdata (f.eks. kontraktgenstand, varighed, kundekategori), brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).

• Berørte personer: • Berørte personer: Interesserede parter, forretnings- og kontraktpartnere, kunder.

• Formål med behandlingen: Levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice, anmodninger om kontakt og kommunikation, kontor- og organisationsprocedurer, administration og besvarelse af anmodninger, sikkerhedsforanstaltninger.

• Retsgrundlag: Udførelse af kontrakten og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b. GDPR), retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c. GDPR), legitime interesser (art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f. GDPR).

II Indsamling af personlige oplysninger ved brug af vores websteder

Indsamling af personlige data til rent informativ brug af vores websteder 
Du kan besøge vores websteder uden at give nogen personlige oplysninger. I tilfælde af rent informationsmæssigt brug, dvs. hvis du ikke registrerer dig og ikke bruger formularer, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser automatisk overfører til vores server og gemmer i logdata, såkaldte serverlogfiler. Uden dette kan ingen hjemmeside fungere. Logfilerne gemmes derfor for at sikre hjemmesidens funktionalitet. Desuden tjener dataene os til at optimere hjemmesiden og til at sikre hjemmesidens stabilitet og sikkerhed. Der indsamles følgende data:

 • Navn på det besøgte websted
 • IP-addresse
 • Dato og klokkeslæt for anmodningen
 • Mængde af overførte data og meddelelse om vellykket hentning
 • Forskel i tidszone i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Websteder, hvorfra brugerens system får adgang til vores websted
 • Brugerens internetudbyder
 • Brugerens anvendte styresystem
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Type af anvendt browser, sprog og version af browsersoftware

Da indsamling af disse data og lagring i logfiler er nødvendig for overhovedet at kunne drive et websted, har brugeren ingen mulighed for at gøre indsigelse. Udbyderen anvender kun logdataene til statistisk analyse med henblik på drift, sikkerhed og optimering af tilbuddet. Udbyderen forbeholder sig dog ret til efterfølgende at kontrollere protokoldataene, hvis der på baggrund af konkrete beviser foreligger en begrundet mistanke om ulovlig brug. En evaluering til markedsføringsformål finder ikke sted. En konsolidering af disse data med andre datakilder finder ikke sted. Grundlaget for databehandlingen er art. 6 stk. 1, litra f GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

Sessionscookies og permanente cookies

Ud over de ovennævnte data lagres der cookies på din computer, når du bruger vores websted. Cookies er små tekstfiler, der tildeles og gemmes på din harddisk i den browser, du bruger, og hvorigennem visse oplysninger sendes til det websted, der indstiller cookien. Cookies kan ikke køre programmer eller levere virus til din computer. Cookies tjener på den ene side til at gøre vores tilbud mere brugervenligt (f.eks. lagring af login-data, brug af en indkøbskurv osv.), mere effektivt og mere sikkert. På den anden side tjener de til at registrere statistiske data om brugen af hjemmesiden og til at kunne analysere dem med henblik på at forbedre vores tilbud.

Vi bruger sessionscookies på vores websteder. En sessionscookie er en midlertidig cookie og er, som navnet antyder, midlertidig i sin natur. De indeholder data som f.eks. et identifikationsnummer (såkaldt sessions-id). De gør det muligt for serveren at tildele efterfølgende browserforespørgsler til den samme bruger og/eller er nødvendige for at visse funktioner kan fungere. Disse sessionscookies slettes automatisk, når browseren lukkes. Andre cookies forbliver gemt på din terminalenhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.

På vores https://www.beemedic.de webside anvender vi også permanente cookies
Permanente cookies oprettes, når du registrerer dig som kunde på vores websted. Når du opretter din brugerkonto, bliver du spurgt, om du ønsker at gemme dine adgangsdata. Det betyder, at næste gang du besøger hjemmesiden, vil dit brugernavn og din adgangskode (krypteret) allerede være indtastet, når du logger ind. I dette tilfælde slettes cookien først efter 30 dage. Brugen af cookies på BEE Medic GmbH's hjemmesider er baseret på retsgrundlaget i art. 6 stk. 1 S. 1 lit. f GDPR på baggrund af en berettiget interesse i en teknisk fejlfri præsentation af vores hjemmesider og en optimal levering af vores tjenester. Andre cookies, f.eks. cookies til analyse af din surfadfærd, vil blive behandlet særskilt i det følgende.

Følgende gælder for både midlertidige og permanente cookies: Du kan til enhver tid påvirke brugen af cookies og slette dem aktivt. Internetbrowsere er som standard indstillet til at acceptere cookies. Du kan dog foretage passende ændringer i de respektive browserindstillinger. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i hjælpefunktionen i din browser. Bemærk venligst: Det er op til dig som internetbruger, og du skal selv træffe personlige foranstaltninger her. Vær også opmærksom på, at deaktivering/begrænsning af cookies kan medføre problemer ved brug af hjemmesider, og at du kun kan bruge kundefotofunktionen på vores hjemmeside https://www.beemedic.de i begrænset omfang eller slet ikke.

 

Videokonferencer, onlinemøder, webinarer og skærmdeling

Vi bruger tredjepartsplatforme og -applikationer (i det følgende benævnt "tredjepartsleverandører") med henblik på at gennemføre video- og lydkonferencer, webinarer og andre typer video- og lydmøder. Ved udvælgelsen af tredjepartsudbydere og deres tjenester overholder vi de juridiske krav.

I denne forbindelse vil data om kommunikationsdeltagerne blive behandlet og gemt på tredjeparters servere, for så vidt som disse er en del af kommunikationsprocesserne med os. Disse data kan omfatte, men er ikke begrænset til, registrerings- og kontaktoplysninger, visuelle bidrag og stemmebidrag, chatindlæg og delt skærmindhold.

Hvis brugere henvises til tredjepartsleverandører eller deres software eller platforme i forbindelse med kommunikation, forretning eller andre relationer med os, kan tredjepartsleverandørens behandling behandle brugsdata og metadata til sikkerhedsformål, serviceoptimering eller markedsføringsformål. Vi beder dig derfor om at overholde databeskyttelsesoplysningerne fra de respektive tredjepartsleverandører.

Oplysninger om retsgrundlag: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsleverandører eller visse funktioner (f.eks. tilladelse til at optage samtaler), er retsgrundlaget for behandlingen samtykke. Desuden kan behandlingen være en del af vores (præ)kontraktmæssige tjenester, forudsat at brugen af tredjeparten blev aftalt i denne sammenhæng. I modsat fald vil brugerdata blive behandlet på grundlag af vores legitime interesse i effektiv og sikker kommunikation med vores kommunikationspartnere. I denne forbindelse vil vi også gerne henvise til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Behandlede datatyper: Inventardata (f.eks. navne, adresser), kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsdata (f.eks. tekstinput, fotografier, videoer), brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider), metadata/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Kommunikationspartner (modtagere af e-mails, breve osv.), brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: Kontraktmæssige tjenester og støtte, kontaktanmodninger og kommunikation, kontor- og organisationsprocedurer.
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR), opfyldelse af en kontrakt og forudgående anmodninger (artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR), legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR).

Tjenester og tjenesteudbydere, der anvendes:

 

Nyhedsbrev og elektronisk kommunikation

Vi sender kun nyhedsbreve, e-mails og andre elektroniske meddelelser (i det følgende benævnt "nyhedsbreve") med modtagerens samtykke eller med lovlig tilladelse. I det omfang indholdet af nyhedsbrevet er specifikt beskrevet inden for rammerne af registreringen, er det afgørende for brugerens samtykke. Ellers indeholder vores nyhedsbreve oplysninger om vores tjenester og om os.

Via EEG Info-Europe-webstedet kan du tilmelde dig vores nyhedsbreve via tilmeldingsformularen, og det er også tilstrækkeligt, hvis du angiver din e-mailadresse. Vi kan dog bede dig om at angive et navn til personlig kommunikation i nyhedsbrevet eller andre oplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til nyhedsbrevet.

Dobbelt opt-in-procedure: Tilmeldingen til vores nyhedsbrev sker generelt ved en såkaldt dobbelt opt-in-procedure. Det betyder, at du efter tilmeldingen modtager en e-mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte din tilmelding. Denne bekræftelse er nødvendig for at undgå, at nogen kan tilmelde sig med eksterne e-mailadresser.

Registreringerne til nyhedsbrevet logges for at kunne bevise registreringsprocessen i henhold til de juridiske krav. Dette omfatter lagring af login- og bekræftelsestidspunktet samt IP-adressen. Ligeledes logges ændringerne af dine data, der er gemt hos tjenesteudbyderen.

Sletning og begrænsning af behandling: Vi kan gemme de afmeldte e-mailadresser i op til tre år baseret på vores legitime interesser, før vi sletter dem for at dokumentere et forudgående samtykke. Behandlingen af disse data er begrænset til formålet med et eventuelt forsvar mod krav. En individuel anmodning om sletning er mulig til enhver tid, forudsat at den tidligere eksistens af et samtykke samtidig bekræftes. I tilfælde af en forpligtelse til permanent at overholde en indsigelse forbeholder vi os ret til udelukkende til dette formål at gemme e-mailadressen på en blacklist.

Oplysninger om retsgrundlag: Udsendelsen af nyhedsbrevet er baseret på modtagernes samtykke eller, hvis der ikke kræves samtykke, på grundlag af vores legitime interesser i direkte markedsføring. I det omfang vi engagerer en tjenesteudbyder til at sende e-mails, sker dette på grundlag af vores legitime interesser. Registreringsproceduren registreres på grundlag af vores legitime interesser med henblik på at påvise, at den er gennemført i overensstemmelse med loven.

Indhold: Oplysninger om os, vores tjenester, kampagner og tilbud.

 • Behandlede datatyper: Inventardata (f.eks. navne, adresser), kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre), metadata/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser), brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider).
 • Data subjects: Kommunikationspartner (Modtagere af e-mails, breve osv.).
 • Formål med behandlingen: Direkte markedsføring (f.eks. via e-mail eller post).
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR), legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR).
 • Fravalg: Du kan til enhver tid annullere modtagelsen af vores nyhedsbrev, dvs. tilbagekalde dit samtykke eller gøre indsigelse mod yderligere modtagelse. Du finder et link til at afmelde nyhedsbrevet enten i slutningen af hvert nyhedsbrev, eller du kan på anden måde bruge en af de ovenfor anførte kontaktmuligheder, fortrinsvis e-mail.

Tjenester og tjenesteudbydere, der anvendes:

 

Kommerciel kommunikation via e-mail, post, fax eller telefon

Vi behandler personoplysninger med henblik på salgsfremmende kommunikation, som kan foregå via forskellige kanaler, f.eks. e-mail, telefon, post eller fax, i overensstemmelse med de juridiske krav.

Modtagerne har til enhver tid ret til at tilbagekalde deres samtykke eller til enhver tid at gøre indsigelse mod reklamekommunikation.

Efter tilbagekaldelse eller indsigelse kan vi gemme de data, der er nødvendige for at bevise samtykke, i op til tre år på grundlag af vores legitime interesser, før vi sletter dem. Behandlingen af disse data er begrænset til formålet med et eventuelt forsvar mod krav. En individuel anmodning om sletning er mulig til enhver tid, forudsat at den tidligere eksistens af et samtykke bekræftes.

 • Behandlede datatyper: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre).
 • Registrerede personer: Kommunikationspartner (Modtagere af e-mails, breve osv.).
 • Formål med behandlingen: Direkte markedsføring (f.eks. via e-mail eller post).
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR), legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR).
 

Plugins og indlejrede funktioner og indhold

Vi inkluderer funktionelle og indholdsmæssige elementer i vores onlinetilbud, som hentes fra servere hos deres respektive udbydere (i det følgende benævnt "tredjepartsudbydere"). Disse kan omfatte grafik, videoer eller knapper til sociale medier samt bidrag (i det følgende benævnt "indhold").

Integrationen forudsætter altid, at de tredjepartsleverandører af dette indhold behandler brugernes IP-adresse, da de ikke kan sende indholdet til deres browser uden IP-adressen. IP-adressen er derfor nødvendig for at kunne præsentere dette indhold eller disse funktioner. Vi bestræber os på kun at anvende sådant indhold, hvor de respektive udbydere kun anvender IP-adressen til levering af indholdet. Tredjepartsudbydere kan også bruge såkaldte pixeltags (usynlig grafik, også kaldet "web beacons") til statistiske eller markedsføringsmæssige formål. Ved hjælp af "pixeltags" kan oplysninger, f.eks. om besøgstrafikken på siderne på dette websted, evalueres. De pseudonyme oplysninger kan også gemmes i cookies på brugerens enhed og indeholder bl.a. tekniske oplysninger om browser og operativsystem, websteder, der henvises til, besøgstidspunkt og andre oplysninger om brugen af vores online-tilbud samt at blive forbundet med sådanne oplysninger fra andre kilder.

Information om retsgrundlag: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsleverandører, er retsgrundlaget for behandlingen af data samtykke. I modsat fald behandles brugerens data på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne informere dig om oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

Facebook plugins og indhold: Sammen med Meta Platforms Ireland Limited, er vi medansvarlige for indsamling eller modtagelse af "begivenhedsdata", som Facebook indsamler eller modtager ved hjælp af Facebooks sociale plug-ins (og indlejringsfunktioner for indhold), der udføres på vores online-tilbud (men ikke yderligere behandling) til følgende formål: A) visning af indhold og reklameoplysninger, der svarer til brugernes formodede interesser; B) levering af kommercielle og transaktionsrelaterede meddelelser (f.eks. til brugere via Facebook-messenger); C) forbedring af visningsleveringen og personalisering af funktioner og indhold (f.eks. forbedring af registreringen af, hvilket indhold eller hvilke reklameoplysninger der angiveligt svarer til brugernes interesser). Vi har indgået en særlig aftale med Facebook ("Additional for Responsible Persons", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), som især angiver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Facebook skal overholde, og hvori Facebook har indvilget i at overholde den registreredes rettigheder (dvs. brugerne kan f.eks. henvende sig direkte til Facebook med anmodninger om oplysninger eller sletning). Bemærk: Hvis Facebook giver os måleværdier, analyser og rapporter (som er aggregerede, dvs. ikke modtager oplysninger om den enkelte bruger og er anonyme for os), sker denne behandling ikke under fælles ansvar, men på grundlag af en kontrakt om ordrebehandling ("Databehandlingsbetingelser")", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), "Datasikkerhedsbetingelser" (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) og med hensyn til behandling i USA på grundlag af standardkontraktklausuler ("Facebook-EU Data Transfer Supplement,). Brugernes rettigheder (navnlig til information, sletning, indsigelse og klage til den kompetente tilsynsmyndighed) er ikke begrænset af aftalerne med Facebook.

• Behandlede datatyper: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter), meta-/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser), begivenhedsdata (Facebook) ("begivenhedsdata" er data, som vi kan overføre til Facebook via Facebook-pixels (via apps eller andre midler) og som vedrører personer eller deres handlinger; data omfatter f.eks. oplysninger om besøg på websteder, interaktioner med indhold, funktioner, installation af apps, køb af produkter osv. ; Begivenhedsdataene behandles med henblik på at skabe målgrupper for indholds- og reklameinformation (Custom Audiences); Begivenhedsdata omfatter ikke det faktiske indhold (f.eks. skrevne kommentarer), ingen loginoplysninger og ingen kontaktoplysninger (dvs. ingen navne, e-mailadresser og telefonnumre). Begivenhedsdata slettes af Facebook efter højst to år, de målgrupper, der dannes af dem med sletningen af vores Facebook-konto, lokaliseringsdata (oplysninger om en enheds eller persons geografiske position), inventardata (f.eks. navne, adresser), kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer).

• Berørte personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder og brugere af onlinetjenester).

• Formål med behandlingen: Tilvejebringelse af vores onlinetilbud og brugervenlighed, levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice, sikkerhedsforanstaltninger, forvaltning og besvarelse af henvendelser.

• Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f. GDPR), samtykke (art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a. GDPR), opfyldelse af kontrakter og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b. GDPR).

Anvendte tjenester og tjenesteudbydere:

• Facebook Plugins and indhold: Facebook sociale plugins og indhold - Dette kan f.eks. omfatte indhold som billeder, videoer eller tekster og knapper, hvormed brugerne kan dele indholdet af dette onlinetilbud på Facebook. Listen over og udseendet af Facebook Social Plugins kan ses her: Https://developers.facebook.com/docs/plugins/; Tjenesteudbydere: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, moderselskab: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; website: Https://www.facebook.com; Erklæring om databeskyttelse: Https://www.facebook.com/about/privacy; Mulighed for at gøre indsigelse (opt-out): Annonceindstillinger: Https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

• Google Fonts: Vi inkluderer skrifttyper ("Google Fonts") fra udbyderen Google, hvor brugernes data udelukkende bruges til at vise skrifttyperne i brugerens browser. Integrationen finder sted på baggrund af vores legitime interesser i en teknisk sikker, vedligeholdelsesfri og effektiv anvendelse af skrifttyper, deres ensartede præsentation og under hensyntagen til eventuelle licensbegrænsninger for deres integration. Tjenesteudbydere: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: Https://fonts.google.com/; Erklæring om databeskyttelse: Https://policies.google.com/privacy.

• Google Maps: Vi inkluderer kort fra tjenesten "Google Maps" fra udbyderen Google. De behandlede data kan navnlig omfatte IP-adresser og lokaliseringsdata for brugerne, som ikke indsamles uden deres samtykke (normalt som en del af indstillingerne for deres mobile enheder).; Tjenesteudbydere: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: Https://cloud.google.com/maps-platform; Erklæring om databeskyttelse: Https://policies.google.com/privacy; Mulighed for at gøre indsigelse (opt-out): Opt-out plugin: Https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Indstillinger for visning af reklamer: Https://adssettings.google.com/authenticated.

• YouTube - Videoer: Videoindhold; Tjenesteudbydere: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: Https://www.youtube.com; Data protection declaration: Https://policies.google.com/privacy; Possibility of objection (opt-out): Opt-out plugin: Https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Indstillinger for visning af reklamer: Https://adssettings.google.com/authenticated

Onlinemarketing

Vi behandler personoplysninger med henblik på online markedsføring, hvilket især kan omfatte markedsføring af reklameplads eller visning af reklamer og andet indhold (kollektivt benævnt "indhold") baseret på brugernes potentielle interesser og måling af deres effektivitet.

Til disse formål oprettes og lagres såkaldte brugerprofiler i en fil (såkaldt "cookie") eller lignende procedure, hvori de relevante brugeroplysninger for visning af det ovennævnte indhold lagres. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte det indhold, der er set, besøgte websteder, anvendte online-netværk, kommunikationspartnere og tekniske oplysninger som f.eks. den anvendte browser, det anvendte computersystem og oplysninger om brugstid. Hvis brugerne har givet deres samtykke til indsamling af deres sidedata, kan disse også behandles.

Brugernes IP-adresser gemmes også. Vi anvender dog IP-maskeringsprocedurer (dvs. pseudonymisering ved at forkorte IP-adressen) for at sikre beskyttelsen af brugeren ved hjælp af et pseudonym. Generelt sikres der inden for rammerne af online markedsføringsprocessen ingen klare brugerdata (f.eks. e-mailadresser eller navne), men pseudonymer. Det betyder, at vi såvel som udbyderne af online markedsføringsprocedurer ikke kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler.

Oplysningerne i profilerne gemmes normalt i cookies eller lignende hukommelsesprocedurer. Disse cookies kan senere, som regel også på andre websteder, der anvender den samme online markedsføringsteknologi, læses og analyseres med henblik på indholdsvisning samt suppleres med andre data og lagres på online markedsføringsteknologi-leverandørens server.

I undtagelsestilfælde kan der tildeles klare data til profilerne. Det er f.eks. tilfældet, hvis brugerne er medlemmer af et socialt netværk, hvis online markedsføringsteknologi vi anvender, og netværket knytter brugernes profiler sammen med de ovennævnte data. Bemærk venligst, at brugerne kan indgå yderligere aftaler med udbyderne af sociale netværk eller andre tjenesteudbydere, f.eks. ved at give deres samtykke som led i en registreringsproces.

Vi får principielt kun adgang til sammenfattede oplysninger om vores annoncers resultater. Inden for rammerne af den såkaldte konverteringsmåling kan vi dog kontrollere, hvilke af vores online markedsføringsprocesser der har ført til en såkaldt konvertering, dvs. til indgåelse af en kontrakt med os. Konverteringsmålingen anvendes alene til resultatanalyse af vores markedsføringsaktiviteter.

Medmindre andet er angivet, beder vi dig venligst om at være opmærksom på, at de anvendte cookies gemmes i en periode på to år.

Oplysninger om retsgrundlag: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke (f.eks. i forbindelse med et såkaldt "cookie-banner samtykke"), er retsgrundlaget for behandling af data til online markedsføringsformål dette samtykke. I modsat fald behandles brugerdata på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne henvise til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Behandlede datatyper: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider), metadata/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester), potentielle kunder.
 • Formål med behandlingen: Targeting (f.eks. profilering baseret på interesser og adfærd, brug af cookies), Remarketing, Conversion Tracking, interessebaseret og adfærdsbaseret markedsføring, Profilering (oprettelse af brugerprofiler), Conversion tracking (måling af effektiviteten af markedsføringsaktiviteter), Web Analytics (f.eks. adgangsstatistik, genkendelse af tilbagevendende besøgende).
 • Sikkerhedsforanstaltninger: IP-maskering (pseudonymisering af IP-adressen).
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR), legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR).
 • Opt-Out: Vi henviser til de respektive tjenesteudbyderes privatlivspolitikker og mulighederne for at gøre indsigelse (såkaldt "opt-out"). Hvis der ikke er angivet nogen udtrykkelig opt-out-mulighed, er det muligt at deaktivere cookies i indstillingerne i din browser. Dette kan dog begrænse funktionerne i vores online-tilbud. Vi anbefaler derfor følgende yderligere opt-out-muligheder, som tilbydes samlet for hvert område: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Tværregionalt: https://optout.aboutads.info.

Tjenester og tjenesteudbydere, der anvendes:

 • Google Analytics: Online markedsføring og webanalyser; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/; Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Indstillinger for visning af reklamer: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Ads og konverteringsmåling: Vi bruger online markedsføringsprocessen "Google Ads" til at placere annoncer i Googles reklamenetværk (f.eks. i søgeresultater, i videoer, på websteder osv.), så de vises til brugere, som formodes at have en interesse i annoncerne. Vi måler også konverteringen af annoncerne. Vi får dog kun kendskab til det anonyme samlede antal brugere, der har klikket på vores annonce og er blevet omdirigeret til en side med et såkaldt "konverteringssporingstag". Vi modtager ingen oplysninger, der kan identificere brugerne. Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://marketingplatform.google.com; privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy.
 

Tilstedeværelse på sociale netværk (sociale medier)

Vi opretholder online tilstedeværelse på sociale netværk og behandler i den forbindelse brugerdata for at kommunikere med de brugere, der er aktive der, eller for at give oplysninger om os.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at brugernes data kan behandles uden for Den Europæiske Union. Dette kan medføre risici for brugerne, f.eks. fordi det kan være vanskeligere at håndhæve brugernes rettigheder.

Desuden behandles brugernes data i sociale netværk normalt til markedsundersøgelser og reklameformål. Der kan f.eks. oprettes brugerprofiler på grundlag af brugernes brugsadfærd og deraf følgende interesser. Til gengæld kan brugerprofilerne bruges til at vise reklamer inden for og uden for netværkene, som formodes at svare til brugernes interesser. Til disse formål lagres der normalt cookies på brugernes computere, hvor brugerens adfærd og interesser lagres. Desuden kan der også gemmes data i brugsprofilerne, uanset hvilke enheder brugerne anvender (især hvis brugerne er medlemmer af de respektive platforme og er logget ind på dem).

For en detaljeret præsentation af de respektive former for behandling og mulighederne for at gøre indsigelse (opt-out) henvises til databeskyttelseserklæringerne og -oplysningerne fra operatørerne af de respektive netværk.

Også i forbindelse med anmodninger om oplysninger og påberåbelse af de registreredes rettigheder påpeger vi, at disse kan gøres mest effektivt gældende over for udbyderne. Kun udbyderne har adgang til brugernes data og kan direkte træffe passende foranstaltninger og give oplysninger. Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte os.

Facebook: Sammen med Meta Platforms Ireland Limited, er vi ansvarlige for indsamlingen (men ikke for den videre behandling) af data fra besøgende på vores Facebook-side (den såkaldte "fanside"). Disse data omfatter oplysninger om de typer indhold, som brugerne ser eller interagerer med, eller de handlinger, som de foretager (se "Ting, der er udført og leveret af dig og andre" i Facebooks datapolitik: Https://www.facebook.com/policy), samt oplysninger om de enheder, der anvendes af brugerne (f.eks. IP-adresser, operativsystem, browsertype, sprogindstillinger, cookie-data; se "Enhedsoplysninger" i Facebooks datapolitikerklæring: Https://www.facebook.com/policy). Som forklaret i Facebooks datapolitik under "Hvordan bruger vi disse oplysninger?" indsamler og bruger Facebook også oplysninger til at levere analysetjenester, såkaldte "page-insights", til webstedsoperatører, så de kan få indsigt i, hvordan folk interagerer med deres sider og med det indhold, der er knyttet til dem. Vi har indgået en særlig aftale med Facebook ("Oplysninger om page-insights", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), som specifikt regulerer, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Facebook skal overholde, og hvor Facebook har accepteret at overholde den registreredes rettigheder (dvs. at brugerne f.eks. kan rette henvendelse om information eller sletning direkte til Facebook). Brugernes rettigheder (navnlig til information, sletning, indsigelse og klage til den kompetente tilsynsmyndighed) er ikke begrænset af aftalerne med Facebook. Yderligere oplysninger kan findes i "Information om sideindsigt" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

• Behandlede datatyper: Inventardata (f.eks. navne, adresser), kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer), brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).

• Berørte personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder og brugere af onlinetjenester).

• Formål med behandlingen: Kontaktanmodninger og kommunikation, sporing (f.eks. interesse-/adfærdsprofilering, brug af cookies), remarketing, måling af rækkevidde (f.eks. adgangsstatistik, genkendelse af tilbagevendende besøgende).

• Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f. GDPR)

tjenester og tjenesteydere, der anvendes:

• Instagram: Socialt netværk; Tjenesteudbydere: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, parent company: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Website: Https://www.instagram.com; Erklæring om databeskyttelse: Https://instagram.com/about/legal/privacy.

• Facebook: Socialt netværk; Tjenesteudbydere: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, Website: Https://www.facebook.com; Erklæring om databeskyttelse: Https://www.facebook.com/about/privacy; Mulighed for indsigelse (opt-out): Annonceindstillinger: Https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

• LinkedIn: Socialt netværk; Tjenesteudbydere: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland; Website: Https://www.linkedin.com; Erklæring om databeskyttelse: Https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Mulighed for indsigelse (opt-out): Https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

• Xing: Socialt netværk; Tjenesteudbydere: Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany; Website: Https://www.xing.de; Erklæring om databeskyttelse: Https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

III Behandling af ordredata og henvisninger til eksterne links

Kontrakthaver

Vi kan videregive data til databehandlere (f.eks. IT-tjenesteudbydere til fjernstyring og support, hostingudbydere inden for rammerne af produktsoftwareudvikling, tjenesteudbydere til generering af udgivelseskoder til brug for feedback-animationer, datacentre eller også trykning og udsendelse af nyhedsbreve), som støtter os i forbindelse med behandling af kontrakter og opfyldelse af juridiske forpligtelser. Disse tjenesteudbydere er nøje udvalgt og bestilt og er bundet af vores anvisninger. Der er indgået særskilte aftaler om behandling af ordredata med dem alle for at garantere beskyttelsen af dine personlige data.

Somatic Vision

Koderne til feedback-animationerne er registreret hos Somatic Vision Inc, 2020 Shadytree Lane, Encinitas, CA 92024, USA. http://www.somaticvison.com. De data, der er gemt der, er animationskoden, for- og efternavn og/eller virksomhed og enhedens serienummer. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne tildele de respektive koder til kunden/enheden. Det er ikke nødvendigt at indtaste en e-mail-adresse, men den kan indtastes frivilligt. Hvis du indtaster din e-mailadresse, accepterer du at modtage reklamemails fra SomaticVision. SomaticVision er producenten af feedback-animationerne.

EEG Info Inc.

Adgang til Online Protocol Guides Edition 5 og højere kan fås ved at logge ind på EEGInfo Inc.'s websted., Canoga Ave, Suite 210, Woodland Hills, CA - 91367, USA, http://eeginfo.com/member/login.do
De gemte data er fornavn, efternavn, e-mail-adresse og adgangskode genereret af EEGInfo USA (ikke krypteret)..

Links til eksterne websteder

Vores websteder indeholder links til andre virksomheders websteder. Disse er primært relevante, så du kan gå direkte til udbyderen af tilbuddet, hvis du f.eks. er interesseret i et seminar eller en supervision, der er anført på vores websted. I dette tilfælde overfører vi ingen personlige data fra os. Vær derfor opmærksom på privatlivspolitikkerne hos de udbydere eller praksisser, som vi linker til. Vi har ingen indflydelse på databeskyttelsen hos disse eksterne udbydere.

 

IV Dine rettigheder

I henhold til GDPR har du følgende såkaldte registrerede rettigheder med hensyn til personlige oplysninger om dig:

 • Ret til information, art. 15 GDPR
  Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til til enhver tid og gratis at få oplysninger om dine personoplysninger, deres oprindelse, modtager og formål.
 • Ret til berigtigelse, Art. 16 GDPR
  Du har mulighed for at få urigtige personoplysninger om dig korrigeret.
 • Ret til sletning ("retten til at blive glemt"), Art. 17 GDPR
  Retten til sletning omfatter muligheden for at få slettet oplysninger. Dette er dog kun muligt, hvis de pågældende personoplysninger ikke længere er nødvendige, hvis de behandles ulovligt, hvis samtykket hertil er blevet tilbagekaldt, og hvis ingen af de lovbestemte grunde til udelukkelse er angivet.
 • Ret til at begrænse behandlingen, Art. 18 GDPR
  Retten til at begrænse behandlingen omfatter den registreredes mulighed for at forhindre yderligere behandling af personoplysningerne indtil videre. En begrænsning er især mulig i undersøgelsesfasen af andre rettigheder, som den registrerede har gjort gældende.
 • Ret til overførsel af data, Art. 20 GDPR
  Retten til dataoverførsel omfatter den berørte persons mulighed for at modtage sine personoplysninger i et fælles, maskinlæsbart format med henblik på at videregive dem til andre ansvarlige parter, hvis det er nødvendigt. 
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling, Art. 21 GDPR 
  Du har ret til til enhver tid og gratis at tilbagekalde et givet samtykke, uden at dette påvirker lovligheden af den hidtidige behandling. Hvis samtykket tilbagekaldes, ophører vi med den tilsvarende databehandling.

Hvis du har grund til at kræve de rettigheder, der er nævnt her, bedes du kontakte os skriftligt:

BEE Medic GmbH
Data protection officer

Max-Porzig-Str. 1
78224 Singen
Germany
e-mail: datenschutz@beemedic.de

Bemærk venligst, at kun du personligt kan udøve de tilsvarende rettigheder, og at dette ikke kan gøres på vegne af tredjeparter. Hvis du f.eks. er opført som klient hos os som ejer af en praksis, skal en tilsvarende anmodning fremsættes af dig personligt og ikke af sekretærer. Vi beder om forståelse for, at henvendelsen helst skal være skriftlig og underskrevet, og at vi forbeholder os ret til at foretage yderligere undersøgelser for at sikre din identitet.
Du kan finde yderligere oplysninger om ansøgernes rettigheder på vores websted under "Job".

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med databeskyttelsesreglerne, har du ret til at appellere til en tilsynsmyndighed i henhold til artikel. 77 GDPR. Navnlig kan retten til at klage indgives til en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du er bosiddende, eller på det sted, hvor den formodede overtrædelse er begået.